Van der Koppel

Boerderijwinkel

Varkensvlees van Grandia Hoeve

De varkens voor ons varkensvlees komen van een lokale boerderij, Grandia Hoeve, uit Geldermalsen.

Grandia Hoeve is aangesloten bij Beter Leven 1-ster en de keten Duurzaam Varkensvlees. Boeren die aangesloten zijn bij deze ketens werken volgens strenge eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. Zo worden biggen minimaal 4 weken gespeend bij de moeder en is castratie niet toegestaan. De varkens hebben een leefruimte van minimaal 1m2 en er is sprake van een natuurlijk dag en nachtritme in de stallen. Ze hebben continu de beschikking over voer en drinkwater.

Voor onze Boerderijwinkel slachten we gelten, vrouwelijke varkens die geen big hebben gehad. Het voordeel van gelten ten opzichte van beren is dat het vlees meer doorregen is en meer smaak heeft. Het slachten gebeurd bij Zelfslachtende Slager Henk Jonkers in het naburige Est. Hierdoor is er een korte transporttijd en ervaren de varkens minimale stress.

Alles bij elkaar zorgt dit voor smaakvol vlees met oog voor dier en milieu.